Varijavilne plate, priprema modela

Beograd, 8. decembar, 2018.godine  u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen  vlasnicima kapitala i direktorima preduzeća      

Zašto da izdvojite vreme za seminar?

Zato što povraćaj uloženog novca u sistem varijabilnih plata, nastaje u prvom mesecu primene

Povraćaj uloženog novca nastaje kroz 

  • Povećanje efikasnosti po zaposlenom, što direkno deluje na povećanje profita,
  • Smanjenje fluktuacije radnika.

Teme seminara

Uspostavljanje i stabilizovanje interesa preduzeća i interesa zaposlenih 

      Način rada
        Predavanje i razmena iskustva 

Određivanje kriterijuma za plaćanje rada prema urađenom
     Način rada
       Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

Ugrađivanje u model zarada podsticaja, za dostizanje i prebacivanje ciljeva 
    
Način rada
       Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

Povezivanje urađenog i plaćanja
      Način rada
      Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

Upravljanje masom novca koja je određena za zarade
    Način rada
     Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

Korišćenje savremenih alata za podršku varijabilnom plaćanju rada
      Način rada
        Prikazivanje načina varijabilnog plaćanja rada uz korišćenje poslovno informacionog sistema


Realizator seminara
Manage hrs d.o.o.
Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.
Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju projekata u oblasti varijabilnog plaćanja rada.
Manage za klijente obezbeđuje obuke, konsalting usluge i Manage Tools (PIS) za upravljanje efiksnošću preduzeća i njegovih delova, koji sadrži module za: varijabilno nagrađivanje, definisanje kriterijuma merenja učinaka, merenje efikasnosti i upravljanje poslovanjem u svim delovima preduzeća.

Saznajte više o Manage Tools (PIS-u) na link-u

http://www.manage.co.rs/manage-tools.php