Varijavilne zarade, priprema modela

Beograd, 18. jula, 2019.godine  u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen  vama koji hoćete da dogradite postojeći način plaćanja rada,
          ili da postavite novi model varijabilnih zarada   

Zašto da izdvojite vreme za seminar?

Zato što povraćaj uloženog novca u sistem varijabilnih zarada, nastaje u prvoj godini primene

Povraćaj uloženog novca nastaje kroz 

  • Povećanje efikasnosti po zaposlenom, što direkno deluje na povećanje profita,
  • Smanjenje fluktuacije radnika.

Teme seminara

Uspostavljanje i stabilizovanje interesa preduzeća i interesa zaposlenih
Postavljanje kriterijuma za plaćanje rada prema urađenom 
Ugrađivanje podsticaja za dostizanje i prebacivanje ciljeva 
Unapređenje efikasnosti rada
Povezivanje urađenog i plaćanja
Iz kojih sredstava se plaća varijabilni deo zarade

Za zaposlene koji rade više od jednog posla (radnog mesta) obezbeđenje sistemskog
rešenja za merenje, koliko na kom poslu su uradili

Korišćenje savremenih alata za podršku sistema varijabilnog nagrađivanja


Realizator seminara
Manage hrs d.o.o.
Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.
Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju projekata u oblasti varijabilnog nagrađivanja.
Manage za klijente obezbeđuje obuke, konsalting usluge i Manage Tools (PIS) za upravljanje efiksnošću preduzeća i njegovih delova, koji sadrži module za: varijabilno nagrađivanje, definisanje kriterijuma merenja učinaka, merenje efikasnosti i upravljanje poslovanjem u svim delovima preduzeća.

Saznajte više o Manage Tools (PIS-u) na link-u

http://www.manage.co.rs/manage-tools.php