Upravljanje unutrašnjom kontrolom

Beograd, 26. i 27. septembra, 2019.godine  u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen  direktorima i rukovodiocima unutrašnje kontrole i internim revizorima

Teme seminara

 • Kontrola i unapređenje produktivnosti rada

  -  Podrška za stvaranje vrednosti i smanjenje posledica rizika
  Utvrđivanje odstupanja od planova produktivnosti
  - Utvrđivanje odstupanja od zahtevanog kvaliteta
  - Utvrđivanje odstupanja od zahteva rada definisanih pravilnicima
  - Rangiranje odstupanja prema unapred definisanim kriterijumima
  - Analiza posledica odstupanja
 • Način rada
  Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba
   
 • Izveštavanje sa predlogom mera za otklanjanje odstupanja

  - Izveštavanje za odstupanje od zahteva rada definisanih pravilnicima
  - Izveštavanje za odstupanje od zahteva kvaliteta
  - Izveštavanje o odstupanju od planova produktivnosti

  - Komuniciranje u fazama rada unutrašnje kontrole
  - Nadzor nad realizacijom mera za otklanjanje odstupanja i smanjenje posledica rizika
 •  Način rada
   Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 • Kontrola poslovne uspešnosti - efikasnosti

  - Kontrola sistema praćenja i obračuna, ostvarenih poslovnih rezultata i uspešnosti poslovanja?
  - Kontrola obezbeđivanja informacija na osnovu koji menadžment dononsi odluke
    Način rada
    Predavanje, razmena iskustva sa učesnicima i vežba

   
 •  Korišćenje savremenih alata za podršku upravljanja unutrašnjom kontrolom

   Način rada
    Prikazivanje načina upravljanja unutrašnjom kontrolom uz korišćenje poslovno informacionog sistema

Predavači su Manage konsultanti sa višegodišnjim iskustvom.

Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage konsultanata na velikom broju primenjenih projekata
u oblasti upravljanja operacijama i unutrašnjom kontrolom.
Notice: Undefined variable: simpleCE in C:\xampp\htdocs\manage\upravljanje-unutrasnjom-kontrolom.php on line 252

Fatal error: Call to a member function footer() on a non-object in C:\xampp\htdocs\manage\upravljanje-unutrasnjom-kontrolom.php on line 252