Upravljanje logistikom, transportom i skladištenjem

                        Beograd, 16. i 17. maja, 2019.godine  u periodu od 9 do 16h

Seminar je namenjen direktorima i rukovodiocima logistike, transporta i skladištenja     
Efekti

 • Povećanje organizovanosti i smanjenje troškova logistike
 • Smanjenje fluktuacije radnika                                    

Teme seminara

Logistička rešenja 

 • Osmišljavanje logističkih rešenja
 • Izvođenje i praćenje tokova robe, tokova dokumentacije i tokova informacija  
 • Kontrola

       Način rada
         Predavanje, razmena iskustva i vežba

Planiranje aktivnosti sektora logistike

 •  Utvrđivanje rizika poslova logistike
 •  Način rešavanja rizika u svakodnevnom radu
 • Obezbeđenje uslova za upravljanje rokovima u svakoj fazi rada
 • Obezbeđenje uslova za upravljanje promenama prioriteta isporuke

      Način rada
        Predavanje, razmena iskustva i vežba

Upravljanje količinama isporuke u zadatom roku

 • Kako dostići planiranu produktivnost

     Način rada
       Predavanje, razmena iskustva i vežba

Upravljanje pomoću ciljeva tačne i blagovremene isporuke

 • Upravljanje troškovima transporta

     Način rada
       Predavanje, razmena iskustva i vežba

Upravljanje rizicima u sektoru logistike, transporta i skladištenja
       Način rada
      Predavanje, razmena iskustva i vežba

Povezivanje obavljenog rada sa plaćanjem.
       Način rada
         Predavanje, razmena iskustva i vežba

Korišćenje savremenih alata za upravljanje sektorom logistike pomoću ciljeva
      Način rada
        Prikazivanje načina upravljanja poslovanjem logistike  uz korišćenje poslovno informacionog sistema

Serifikat
Učesnici seminara stiču sertifikat za Upravljanje ciljevima u oblasti logistike

Utisci učesnika ovog seminara
"Program seminara, pristup učesnicima seminara, predavanje, vežbe, sve je na visokom nivou"
Božidar Mališić, Menadžer logistike, EXPOCOMMERCE d.o.o., Kotor

"Način organizovanja seminara, interakcija i razmena iskustva sa ostalim učesnicima seminara. Alati sa kojima odlazim sa seminara će mi pomoći efikasnijem upravljanju"
Nikola Miranović, Menadžer logistike, KLIKOVAC d.o.o., Podgorica

"Seminar je edukativan, precizan, jasan i koncizan"
Biljana Stijepović, Direktor područja logistike i veleprodaje, MERCATOR-CG d.o.o., Podgorica

"Konciznost izlaganja, primeri iz prakse i odlična lokacija održanog seminara. Puno elemenata ću sigurno primeniti u praksi. Program seminara bi trebalo da se održava više dana"
Marjan Jorgić, Direktor logistike, DE HEUS d.o.o., Šabac

„Način prezentacije i komunikacije su na najvišem nivou. Jasno precizno i konkretno““
Biljana Savić, Menadžer magacina gotovih proizvoda i distribucije, „CRVENKA“ Fabrika šećera A.D, Crvenka

„Način izlaganja i prilagođavanje predavanja problemima sa kojima se susrećemo“
Miroslav Milenković, Rukovodilac logistike, MORAVKA PRO  d.o.o., Leskovac

Realizator seminara

Manage hrs d.o.o.
Predavač je Manage konsultant sa višegodišnjim iskustvom.
Program seminara je razvijen iz dugogodišnjeg naučnog istraživanja i prakse Manage  konsultanata na velikom broju projekata u oblasti logistike.
Manage za klijente obezbeđuje obuke, konsalting usluge i Manage Tools (PIS) za upravljanje efiksnošću preduzeća i njegovih delova, koji sadrži module za definisanje kriterijuma merenja učinaka, merenje efikasnosti i upravljanje poslovanjem u svim delovima preduzeća.

Saznajte više o Manage Tools (PIS-u) na link-u

http://www.manage.co.rs/manage-tools.php