TEAM BUILDING


Manage pravi i realizuje programe obuka za Team Building  na lokacijijama po vašem izboru.

Programe obuka prilagođavamo ciljevima preduzeća koje realizuje Team Building.

Realizacija programa može da se zasniva na programima otvorenih seminara Manage.