KONSALTING

Manage konsaltingom pomaže preduzećima, koja se pripremaju da uz  korišćenje Manage Toolsa mere i upravljaju efikasnoću.

Preduzeća najčešće traže podršku za:

 • Definisanje procesa planiranja ciljeva
   
 • Planiranje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI)
   
 • Identifikovanje kritičnih faktora uspešnosti
   
 • Postavljanje kriterijuma za merenje radnih učinaka
   
 • Definisanje procesa upravljanja učincima na osnovu cileva
   
 • Planiranje podsticaja koji usaglašavaju rad sa ciljevima
   
 • Definisanje učinaka koje zaposleni trebaju da urade, za osnovne zarade i učinaka koji mogu da urade, za zarade za obavljeni rad
   
 • Potencijani korisnici softvera angažuju konsultante, da im pomognu da napišu kriterijume za nabavku softvera. 

Konsalting podršku Manage obezbeđuje kako za privatna  tako i za javna preduzeća.