Organizovanje službe ljudskih resursa

Seminar je za vas koji zelite da služba ljudskih resursa bude strateški partner menadžmentu u svakodnevnom radu i razvoju preduzeća

 • Položaj i uloga službe ljudskih resursa 
  Način rada
  Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba

   
 • Područje rada službe ljudskih resursa
  Način rad
  Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba

   
 • Integrisanje službe ljudskih resursa na različitim organizacionim nivoima
  Način rada
  Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba

   
 • Definisanje informacionih tokova između menadžmenta i službe ljudskih resursa
  Način rada
  Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima i vežba

   
 • Kompetencije stručnjaka za vršenje poslova u službama ljudskih resursa
  Način rada
  Predavanje i razmena iskustva kroz interaktivni rad sa učesnicima 

   
 • Manage Tools softver za podršku procesa službe ljudskih resursa: pronalaženja kadrova, obuka, razvoj karijere, merenje radnih učinaka, upravljanje učincima, obračun učinaka, modeli zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, administriranje podataka o zaposlenima.
  Način rada
  Prikazivanje funkcija programa

Vežbe se rade na primerima preduzeća učesnika obuka.