OPŠTI POJMOVI

Upravljanje efikasnošću je proces praćenja (merenja) ostvarivanja postavljenih ciljeva u svim oblastima rada istovremno, kao i podrška zaposlenima da dostignu ciljeve posla.  

Ključni pokazatelj učinka (KPI) je idealna tačka preseka u krosfunkcionalnoj tabeli, koja pokazuje zaposlenima šta i kako mogu da poboljšaju i, kroz to delovanje, zadovolje potrebe korisnika.

Krosfunkcionalna tabela obezbeđuje uvid u to kako su radna mesta međusobno povezana i kako samim tim, radni učinci u jednoj oblasti uslovljavaju druge.

Radni učinak je rezultat rada koji je nastao u planiranom vremenu, obimu i kvalitetu.

Merenje radnog učinka se bazira na jasnim parametrima u okviru zadatog kriterijuma. Merenje je prosec utvrđivanja da je rezultat rada nastao, i ono se vrši na jasno definisan način pomoću odgovarajućih mernih jedinica.

Ocenjivanje radnih učinaka se vrši upoređivanjem planiranih i realizovanih učinaka.

Nagrađivanje prema učinku i vremenu provedenom na radu je metod plaćanja rada prema urađenom poslu u određenom vremenskom periodu.

Postavljanje ciljanih radnih učinaka je proces mapiranja učinaka u celoj organizaciji.

Izveštaj o mapiranim radnim učincima je izveštaj koji jasno informiše kako organizacija na svim njenim nivoima rada stvara vrednost koja doprinosi ispunjenju strateških ciljeva.

Upravljanje ciljevima je proces praćenja ostvarenja planova i pružanje povratnih informacija, podrške i smernica zaposlenima u procesu rada.