MANAGE TOOLS 

Manage Tools je alat za upravljanje korporativnim ciljevima i plaćanje rada prema obavljenom radu, u  preduzećíma koja se bave proizvodnjom, trgovinom i uslugama.

Korisnicima  Manage Tools služi najčešće za:

  • Merenje efikasnosti
  • Upravljanje rizicima,
  • Postavljanje i praćenje realizacije ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI),
  • Planiranje obima i kvaliteta rada,
  • Rukovođenje,
  • Plaćanje rada prema obavljenom radu,
  • Evidentiranje podataka o zaposlenima u skladu sa Zakonom o vođenju evidencije o radnicima.

Primena Manage Tools-a  dodaje strukturu preduzeću i uvodi disciplinu rada prema korporativnim ciljevima.

Manage Tools podržava komunikaciju podataka o efikasnosti rada .

 Manage Tools pomaže korisnicima da donose odluke,  jer nudi brz pristup aktuelnim podacima o efikasnosti preduzeća i njegovih delova.

Manage obezbeđuje izradu novih i dogradnju postojećih funkcija  softvera, u skladu sa razvojem preduzeća koje ga koriste.

Klijenti kupuju Manage Tools na neograničeno vreme korišćenja, ili ga iznajmljuju na godišnje ili  mesečno korišćenje.

Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije ocenilo je, da je Manage Tools inovativno i jedinstveno rešenje, na trštu Srbije.