KORISNICI MANAGE TOOLSA

Neka od preduzeća koja koriste Manage Tools su:

BB TRADE  A.D.  

VIOLETA  D.O.O  

EURO PETROL  D.O.O 

PHARMANOVA  D.O.O

FIS  D.O.O 

 


Direktori koriste Manage Tools za upravljanje efikasnošću preduzeća.

A rukovodiocima  Manage Tools služi za: delegiranje posla, praćenje, unapređenje i ocenjivanje radnih učinaka zaposlenih.

Manage Tools je mašina za svakornevni rad u oblastima planiranja, kontrolinga, interene kontrole i ljudskih resursa.

 Izveštaji o planovima i učincima, pokazuju zaposlnima šta su uradili i šta je potrebno još da urade, što  preduzeće očekuje  od njih.

Manage obučava sve korisnike Manage Tools-a, da uz korišćenje programa unapređuju način rada i povećavaju efikasnost.