KO IMA KORISTI OD MERENJA EFIKASNOSTI

I poslodavci i zaposleni imaju koristi od merenja efikasnosti i upravljanja efiksnošću.

Poslodavci imaju garancije da plaćaju, samo rad koji je u svrsi korporativnih ciljeva.

Rukovodioci imaju alat (Manage Tools) za rukovođenje.

Zaposleni znaju šta se od njih tačno očekuje da urade, i na koji način mogu da dostignu i prebace planirane radne učinke

Zaposleni su  izazvani  na takmičenje sami sa sobom u procesu dostizanja ciljeva, što povećava zadovoljstvo poslom. Ako se primeni i plaćanje rada prema učincima, zaposleni zarađuju u skladu sa ličnim dostignućima.

Gledano na širem planu, zadovoljni zaposleni dovode do širenja osećaja zadovoljstva i ispunjenosti unutar svoje društvene zajednice.

Sistem merenja efikasnosti i upravljanja efikasnošću počinje da daje pozitivne rezultate u prvom mesecu primene.