PROFESIONALNO UNAPREĐENJE RADNIH UČINAKA

Povećajte profit vašeg preduzeća
Saznajte više!

POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM ZA VAŠ MODEL ZARADA PREMA UČINKU

Pojednostavite primenu zarada prema učinku
sa Manage Tools Poslovni Informacionim Sistemom
Saznajte više!
THE INSTITUTE WAY

POVEZIVANJE RADNIH UČINAKA I ZARADA

Kako zaposleni da ostvare ciljeve i povećaju zarade?
Saznajte više!

Manage hrs d.o.o. je specijalizovano preduzeće za primenu sistema merenja i upravljanja efikasnošću.

Manage obezbeđuje Manage Toos poslovno informacioni sistem (PIS), za upravljanje efikasnošću preduzeća i plaćanje rada prema učincima, konsalting usluge i obuke.

Upravljanje efikasnoću preduzeća i plaćanje rada prema učincima daje:
Povećanje profita,
Povećanje zadovoljstva zaposlenih i vlasnika kapitala.

Znanje o merenju učinaka, upravljanju učincima na osnovu ciljeva i kreiranju modela zarada implementirano je u Manage Toolsu (PIS), stoga prenos znanja vršimo kroz primenu PIS-a, konsaltingom i obukama koje su potrebne za primenu modela. Video snimak obuke  za primenu  modela  zarada  prema radnim učincima  

Manage d.o.o, Beograd , Srbija