Učenje i treniranje tenisa

Ukolko volite tenis, a imate potrebu za rekreacijom nakon napornog rada javite se.

U Manage možete da naučite da igrate tenis ili da usavršite svoju tehniku igranja tenisa, kroz individualne ili grupne treninge tenisa.