IN HOUSE OBUKE

Manage pravi i realizuje programe obuka za zaposlene vašeg preduzeća na lokaciji po vašem izboru.

Programe obuka prilagođavamo potrebama preduzeća koje realizuje In house obuku. 
Mi prilagođavamo programe obuka svakoj industiji i organizaciji, a treninge svakom učesniku obuke.
Realizacija programa može da se zasniva na programima otvorenih seminara Manage ili da program treninga bude razvijen samo za zaposlene vašeg preduzeća od strane iskusnih trenera.
In house obuke su često ekonomičnije za organizacije koje hoće da obuče više zaposlenih.