FUNKCIJE MANAGE TOOLS 

Poslovni procesi u Manage Toolsu se grupišu prema nameni u funkcionalne module:

-  upravljanje efikasnošću i

-  model zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu.

Između modula postoji uska povezanost koja daje specifične funkcije kao što su:

 • Raščlanjavanje strateških ciljeva odozgo na dole i merenje učinaka odozdo na gore-obezbeđuje upravljanje efikasnošću na svim nivoima organizacije 
   
 • Merenje ciljeva ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI)
   
 • Upravljanje rizicima
   
 • Interna revizija i unutrašnja kontrola  
 • Merenje učinaka  zaposlenih koji direktno, i onih koji indirektno deluju na rezultate preduzeća, to obezbeđuje organizacina struktura prilagođena realnom načinu rada, koja podržava upravljanje kroz hijerarhiju i matričnu organizaciju.
   
 • Povezivanje planova poslovanja sa radnim učincima i zaradama zaposlenih, kroz celo preduzeće-daje unapređenje  efektivnosti rada i plaćanje rada prema urađenom
   
 • Merenmje  i obračunavane učinaka zaposlenih koji rade na više od jednog radnog mesta
   
 • Kreiranje modela zarade za obavljeni rad, prema važnosti zadataka za  preduzeće–princip važnosti zadataka se implementira u modele zarada
   
 • Ocenjivanje radnih učinaka na način razumljiv zaposlenima–takav metod ocenjivanja povećava objektivnost ocene učinka
   
 • Obračun varijabilnih zarada prema unapred definisanim kriterijumima i  Zakonu o radu
   
 • Izveštaji: o radnim učincima po zadacima, po imenima zaposlenih i o radnim učincima organizacionih celina, zaradama, vremenu rada (prisustvu i odsustvu zaposlenih od posla), broju zaposlenih po svim osnovama
   
 • Prenos podataka, koji nastaju u drugim softverima u Manage Tools i iz Manage Tools-a u softver za obračun poreza i doprinosa - garancija tačnosti i ekonomičnosti administriranja podacima
   
 • Automatski unos podataka sa organizacionih celina na učinke radnih zadataka zaposlenih. Raspoređivanje se vrši po unapred definisanim kriterijumima - obezbeđeno tačno administriranje učinaka
   
 • Evidencija podataka o zaposlnima prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima 

Vrši se prenos podataka iz baze u bazu podataka koji postoje u drugim bazama, a podaci koji se ne evidentiraju u drugim softverima, unose se ručno iz originalne dokumentacije.

Manage Tools je odličan softver za upravljanje efikasnoću poslovanja sa udaljeniih lokacija